Dilani Butink begon in 2018 een procedure tegen de Nederlandse Staat en de bij haar adoptie betrokken bemiddelingsorganisatie in verband met haar onrechtmatige adoptie uit Sri Lanka. In eerste aanleg wees de rechtbank de vorderingen af omdat ze zouden zijn verjaard. Het gerechtshof heeft die uitspraak vandaag vernietigd. De Staat had in hoger beroep het verjaringsverweer laten vallen, de bemiddelingsorganisatie echter niet. Het beroep van de bemiddelingsorganisatie op verjaring werd echter door het gerechtshof onaanvaardbaar geacht en verworpen. Het gerechtshof heeft voor recht verklaard dat zowel de Staat als de bemiddelingsorganisatie onrechtmatig hebben gehandeld jegens Dilani.

Gelet op de misstanden bij interlandelijke adopties uit Sri Lanka, had de bemiddelingsorganisatie geen genoegen mogen nemen met de summiere informatie die beschikbaar was. Zij had meer moeite moeten doen om zoveel mogelijk informatie te krijgen over de afstand en afkomst. De Staat had op zijn beurt meer en beter toezicht kunnen en moeten houden op de wijze waarop de bemiddelingsorganisatie haar wettelijke verplichtingen nakwam. Ook de Staat mocht, gelet op de misstanden, niet zomaar vertrouwen op de documenten van de Sri Lankaanse instanties: "een dergelijke formalistische en afstandelijke houding past niet bij de eigen verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de Staat", aldus het gerechtshof.

Het eindarrest is hier beschikbaar.

Dilani wordt in deze zaak bijgestaan door advocate Lisa-Marie Komp.

Zie ook:

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.