Thomas van der Sommen is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Hij focust zich op mensenrechtenschendingen door multinationale ondernemingen en overheden, in het bijzonder in de context van gewapend conflict en wapenhandel.

Thomas is een breed geschoolde advocaat die zijn opleiding is begonnen met de interdisciplinaire bachelor Politics, Psychology, Law and Economics. Daarna heeft hij zich toegespitst op Nederlands recht, met een focus op het aansprakelijkheidsrecht. Thomas heeft onder andere ervaring opgedaan bij Vluchtelingenwerk Nederland, het Public Interest Litigation Project en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Thomas werkt sinds 2019 bij de sectie Internationaal recht en Mensenrechten van Prakken d’Oliveira, sinds 2021 werkt hij als advocaat.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.