De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 • Marq Wijngaarden staat geregistreerd op Strafrecht, Vreemdelingenrecht en Asiel- en Vluchtelingenrecht
 • Prof. Liesbeth Zegveld staat geregistreerd op Algemene Praktijk - Burgerlijk recht
 • Wil Eikelboom staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht en Asiel- en Vluchtelingenrecht
 • Tamara Buruma staat geregistreerd op Cassatie - Straf en Strafrecht - Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Internationaal Strafrecht, Milieu strafrecht, Uit- en overleveringszaken, Vreemdelingen(straf)recht
 • Eva Bezem staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht en Asiel- en vluchtelingenrecht
 • Lisa-Marie Komp staat geregistreerd op Algemene Praktijk - Burgerlijk recht
 • Barbara van Straaten staat geregistreerd op Strafrecht - Financieel economisch strafrecht, Internationaal Strafrecht, Milieu strafrecht en Slachtofferzaken - Strafrecht
 • Brechtje Vossenberg staat geregistreerd op Algemene Praktijk
 • Dr. Channa Samkalden staat geregistreerd op Algemene Praktijk en Burgerlijk recht

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een Team Assistant m/v voor 24 tot 32 uur. Klik hier voor de vacature!

Wij zijn per direct op zoek naar een Receptiemedewerker op oproepbasis. Klik hier voor de vacature!

 

Voor open sollicitaties voor een functie als advocaat(-stagiaire) of voor een administratieve functie kunt u contact opnemen met Marissa Mogge-Ooms (sollicitaties@prakkendoliveira.nl)

Studentstagiaires

Ben je rechtenstudent in de laatste fase van je masteropleiding of recent afgestudeerd en wil je een paar maanden meelopen op een bijzonder advocatenkantoor? Bij Prakken d'Oliveira krijg je alle kans om ervaring op te doen binnen een van onze rechtsgebieden. 

Interesse? Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent cv met universitaire cijferlijsten (LL.B en LL.M) per e-mail op. Geef duidelijk aan wat je motivatie is, waarom je juist voor Prakken d'Oliveira en het betreffende rechtsgebied kiest, en vanaf welke datum je beschikbaar bent. Vermeld ook eventuele relevante bijbanen en nevenactiviteiten. Geef bij je sollicitatie duidelijk aan bij welke van onze vier secties je graag stage wil lopen (te weten: internationaal recht, strafrecht, migratierecht of milieu- en natuurbeschermingsrecht), althans welke van de vier secties jouw voorkeur heeft.

 • De sectie milieu- en natuurbeschermingsrecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiair(e). De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode april t/m juni 2020. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie uiterlijk 29 februari 2020 naar Isa van Krimpen (ivankrimpen@prakkendoliveira.nl).

 • De sectie migratierecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiair(e). De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode juli t/m september 2020 en de periode oktober t/m december 2020. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie in de maand mei 2020 (uiterlijk 31 mei 2020) naar Isa van Krimpen (ivankrimpen@prakkendoliveira.nl).

 • De sectie internationaal recht en mensenrechten heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. Er zijn weer plekken vrij vanaf het eerste semester van het collegejaar 2020/2021. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie vóór 31 mei 2020 naar Elles ten Vergert ( etenvergert@prakkendoliveira.nl ).

 • De sectie strafrecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode april t/m juni 2020. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie uiterlijk uiterlijk 1 maart 2020 naar Frederieke Dölle ( fdolle@prakkendoliveira.nl ).

In beginsel neemt Prakken d'Oliveira alleen Nederlandssprekende studentstagiaires aan met kennis van het Nederlands (proces)recht. Een belangrijk deel van onze praktijkvoering vereist deze kennis.

Sinds 2014 voeren wij de naam Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers. Een naam die recht doet aan de visie van onze grondleggers, Prof. Ties Prakken en Prof. Ulli Jessurun d’Oliveira, en onze staat van dienst sinds het einde van de jaren ’80 op het gebied van mensenrechten, internationaal recht en strafrecht. 

Veel van onze advocaten hebben wortels in de wetenschap en dragen bij aan het definiëren van de grenzen van het recht vanuit de behoefte van de praktijk. Vooral op het gebied van de mensenrechten hebben wij grensverleggende en spraakmakende procedures gevoerd, ondermeer tegen de Nederlandse staat. Zo zijn we bekend geworden door de zaak Bosnië tegen Servië & Montenegro, de schadevergoeding voor de slachtoffers van het Indonesische Rawagede of de zaak Salah Sheekh waardoor de algemene situatie in het land van herkomst een grotere rol is gaan spelen in asielzaken. Als een van de weinige kantoren in Europa beheersen wij alle aspecten van het internationale strafrecht en zijn wij actief bij alle grote internationale straftribunalen, van Den Haag tot Phnom Penh in Cambodja. Cliënten wereldwijd weten ons te vinden.

Het karakter van ons kantoor is in de loop der jaren gebleven, versterkt en verder ontwikkeld. Inmiddels vertalen wij onze kennis van het internationale recht ook naar adviestrajecten voor bedrijven om hen te helpen maatschappelijk verantwoord te ondernemen, nationaal en internationaal. 

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a., gevestigd aan Linnaeusstraat 2-A 1092 CK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.prakkendoliveira.nl
Linnaeusstraat 2-A, 1092 CK Amsterdam
+31 20 344 6200

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Seksuele leven
 • Lidmaatschap vakbond
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prakkendoliveira.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren.
 • Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Analytische cookies

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van www.prakkendoliveira.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google:

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Bedrijfsnaam:
Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a.
Gevestigd:
Linnaeusstraat 2-A, 1092 CK Amsterdam
Website:
www.prakkendoliveira.nl
E-mail:
info@prakkendoliveira.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prakkendoliveira.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief u.a. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@prakkendoliveira.nl.

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dit document vindt u wat u dan kunt doen.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. In overleg met u proberen we zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing bevestigen wij altijd schriftelijk aan u.

Kantoorklachtenfunctionaris: mr. Ph. J. Schüller

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht dit overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij ons kantoor is aangesloten. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd, of wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur:

 • doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten, of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.
 • is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.
 • is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 • behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ´s-Gravenhage.

Contactgegevens:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
tel. 070 - 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tuchtrecht

Tot slot is het mogelijk een tuchtklacht in te dienen bij de Orde van Advocaten. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van de Orde van Advocaten Amsterdam.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Linnaeusstraat 2-A, 1092 CK Amsterdam, tel. +31 20 344 6200,
fax +31 20 344 6201, info@prakkendoliveira.nl

Routebeschrijving openbaar vervoer

LET OP: Indien u gebruik maakt van 9292.nl dan dient u het adres Linnaeusstraat 2 in te vullen.

Vanaf Amsterdam Centraal Station (15 minuten):
Metro 51, 53 of 54 naar station Weesperplein. Van Weesperplein met tram 19 richting Diemen Sniep, tot halte Eerste Van Swindenstraat (3 haltes). De ingang is rechts naast de tramhalte, links van de ingang van het Tropenmuseum.

Of: Tram 14 (richting Flevopark) tot halte Alexanderplein. Loop naar het oosten op het Alexanderplein, richting de Alexanderkade. Sla linksaf naar de Mauritskade/de s100. Sla rechtsaf de Linnaeusstraat in. De ingang is aan uw rechterhand, links van de ingang van het Tropenmuseum. Ongeveer 6 minuten lopen.

Vanaf station Amsterdam Muiderpoort (11 minuten):
Loop in zuidwestelijke richting onder het spoor door en de Domselaerstraat in. Volg deze tot aan de Linnaeusstraat. Sla rechtsaf de Linnaeusstraat in en volg deze tot voorbij het Oosterpark. De ingang is aan uw linkerhand, links van de ingang van het Tropenmuseum. Ongeveer 11 minuten lopen.

Of: Tram 1 (richting Osdorp de Aker) of tram 3 (richting Zoutkeetsgracht) tot halte Linnaeusstraat/Wijttenbachstraat. Sla rechtsaf de Linnaeusstraat in tot voorbij het Oosterpark. De ingang is aan uw linkerhand, links van de ingang van het Tropenmuseum. Ongeveer 4 minuten lopen.

Vanaf station Amsterdam Amstel (15 minuten):
Metro 51, 53 of 54 richting Centraal Station tot station Weesperplein. Van Weesperplein met tram 19 richting Diemen Sniep, tot halte Eerste Van Swindenstraat (3 haltes). De ingang is rechts naast de tramhalte, links van de ingang van het Tropenmuseum.

Of: Bus 37 (richting Molenwijk) tot halte Linnaeusstraat/Wijttenbachstraat. Sla linksaf de Linnaeusstraat in tot voorbij het Oosterpark. De ingang is aan uw linkerhand, links van de ingang van het Tropenmuseum. Ongeveer 4 minuten lopen.

Routebeschrijving met de auto

Vanaf Rotterdam:
Neem de A4 richting Amsterdam/Leiden. Verander bij Knooppunt De Nieuwe Meer van snelweg. Ga naar de A10 in de richting van Centrum. Verlaat de snelweg bij afrit 12 naar de s112 richting Amsterdam-Centrum/Duivendrecht/Diemen-Zuid/Amsterdam-Zuidoost. Ga verder op de Gooiseweg (s112). Neem op de rotonde de eerste afslag naar Wibautstraat (s112). Sla rechtsaf de oprit op naar Mauritskade in Amsterdam-Oost (s100). Voeg in op Mauritskade. Volg deze weg gedurende 1 kilometer. Sla rechtsaf aan het einde van de Mauritskade, dit is de Linnaeusstraat

Vanaf Den Haag:
Neem de A12 richting Amsterdam/Utrecht/Rotterdam. Verander bij verkeersknooppunt Prins Clausplein van snelweg. Ga naar de A4 in de richting van Amsterdam/Leiden. Volg verdere aanwijzingen vanaf Rotterdam.

Vanaf Utrecht:
Neem de A2 richting Amsterdam. Verander van snelweg A2 naar s110 (Nieuwe Utrechtseweg). Sla rechtsaf naar President Kennedylaan (s110). Vervolg deze weg, de President Kennedylaan, rechtdoor de stad in. De weg gaat over in de Amsteldijk. Volg deze weg gedurende 2,4 kilometer en sla dan rechtsaf de Torontobrug op (s100). Houd links aan en rijd door op Mauritskade (s100). Volg deze weg gedurende 1 kilometer. Sla rechtsaf aan het einde van de Mauritskade, dit is de Linnaeusstraat.

Vanaf Alkmaar:
Neem de A9 richting Amsterdam/Haarlem. Verander bij Knooppunt Badhoevedorp van snelweg. Ga naar de A4 in de richting van Amsterdam. Vervolg de weg naar de A10. Verlaat de snelweg bij afrit 12 naar de s112 richting Amsterdam-Centrum/Duivendrecht/Diemen-Zuid/Amsterdam-Zuidoost. Ga verder op de Gooiseweg (s112). Neem op de rotonde de eerste afslag naar Wibautstraat (s112). Sla rechtsaf de oprit op naar Mauritskade in Amsterdam-Oost (s100). Voeg in op Mauritskade. Volg deze weg gedurende 1 kilometer. Sla rechtsaf aan het einde van de Mauritskade, dit is de Linnaeusstraat.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.