Vacature: Juridisch Secretaresse / Team assistant 32-38 uur per week

Wij zijn op zoek naar een juridisch secretaresse / team assistant. Klik hier voor meer informatie.

Studentstagiaires

Ben je rechtenstudent in de laatste fase van je masteropleiding of recent afgestudeerd en wil je een paar maanden meelopen op een bijzonder advocatenkantoor? Bij Prakken d'Oliveira krijg je alle kans om ervaring op te doen binnen een van onze rechtsgebieden. Stages zijn in beginsel voor een periode van drie maanden. Wij bieden een bescheiden stagevergoeding aan.

Interesse? Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent cv met universitaire cijferlijsten (LL.B en LL.M) per e-mail op. Geef duidelijk aan wat je motivatie is, waarom je juist voor Prakken d'Oliveira en het betreffende rechtsgebied kiest, en vanaf welke datum je beschikbaar bent. Vermeld ook eventuele relevante bijbanen en nevenactiviteiten. Geef bij je sollicitatie duidelijk aan bij welke van onze vier secties je graag stage wil lopen (te weten: internationaal recht, strafrecht, migratierecht of milieu- en natuurbeschermingsrecht), althans welke van de vier secties jouw voorkeur heeft.

  • De sectie milieu- en natuurbeschermingsrecht is vanaf september 2023 op zoek naar een student-stagiaire voor een periode van drie maanden. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie naar Larab Mohammad (lmohammad@prakkendoliveira.nl). We nemen sollicitaties aan totdat een geschikte kandidaat is gevonden. Let op: voor deze stage is kennis van de Awb nodig. Kennis van bijvoorbeeld de Wnb of het omgevingsrecht zijn een pré.  
  • De sectie migratierecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiair. De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode juli t/m september 2023 en oktober t/m december 2023. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie tussen 1 en 5 juni 2023 naar Isa van Krimpen (ivankrimpen@prakkendoliveira.nl). 
  • De sectie internationaal recht en mensenrechten heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. Er zijn weer plekken vrij vanaf het eerste semester van het collegejaar 2023/2024. Het gaat om een stage van augustus - oktober, september - november, november - januari en december - februari. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie in de laatste week van mei 2023 (uiterlijk 31/05) naar  Thomas van der Sommen (tvandersommen@prakkendoliveira.nl).

  • De sectie strafrecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode 1 augustus 2023 - 1 november 2023. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie uiterlijk 1 juli 2023 naar Bram Horenblas (bhorenblas@prakkendoliveira.nl).

In beginsel neemt Prakken d'Oliveira alleen Nederlandstalige studentstagiaires aan met kennis van het Nederlands (proces)recht. Een belangrijk deel van onze praktijkvoering vereist deze kennis.

Voor open sollicitaties voor een functie als advocaat(-stagiaire) of voor een administratieve functie kunt u contact opnemen met Marissa Mogge-Ooms (sollicitaties@prakkendoliveira.nl)

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.