Voor open sollicitaties voor een functie als advocaat(-stagiaire) of voor een administratieve functie kunt u contact opnemen met Marissa Mogge-Ooms (sollicitaties@prakkendoliveira.nl)

Vacature: Team Assistant sectie Internationaal recht & Mensenrechten / 32 uur in de week.

Voor de sectie Internationaal recht & Mensenrechten zijn wij op zoek naar een Team Assistent voor 32 uur in de week. Klik hier voor de volledige vacature.

 Studentstagiaires

Ben je rechtenstudent in de laatste fase van je masteropleiding of recent afgestudeerd en wil je een paar maanden meelopen op een bijzonder advocatenkantoor? Bij Prakken d'Oliveira krijg je alle kans om ervaring op te doen binnen een van onze rechtsgebieden. Stages zijn in beginsel voor een periode van drie maanden. Wij bieden een bescheiden stagevergoeding aan.

Interesse? Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent cv met universitaire cijferlijsten (LL.B en LL.M) per e-mail op. Geef duidelijk aan wat je motivatie is, waarom je juist voor Prakken d'Oliveira en het betreffende rechtsgebied kiest, en vanaf welke datum je beschikbaar bent. Vermeld ook eventuele relevante bijbanen en nevenactiviteiten. Geef bij je sollicitatie duidelijk aan bij welke van onze vier secties je graag stage wil lopen (te weten: internationaal recht, strafrecht, migratierecht of milieu- en natuurbeschermingsrecht), althans welke van de vier secties jouw voorkeur heeft.

  • De sectie milieu- en natuurbeschermingsrecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode 17 februari tot 17 mei 2022. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan tussen 4 en 8 oktober 2021 je sollicitatie naar Dora Brouwer (dbrouwer@prakkendoliveira.nl). Let op: voor deze stage is kennis van de Awb nodig. Kennis van bijvoorbeeld de Wnb of het omgevingsrecht zijn een pré. 

  • De sectie migratierecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode januari t/m maart 2022 en april t/m juli 2022. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie tussen 1 en 5 december 2021 naar Isa van Krimpen (ivankrimpen@prakkendoliveira.nl). 

  • De sectie internationaal recht en mensenrechten heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. Er zijn weer plekken vrij vanaf het tweede semester van het collegejaar 2021/2022. Het gaat om stages van februari-april, maart-mei, mei-juli of juni-augustus. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie in de laatste week van november 2021 naar Thomas van der Sommen (tvandersommen@prakkendoliveira.nl). 

  • De sectie strafrecht heeft op dit moment geen plek vrij voor een student-stagiaire. De eerst volgende vrije plek voor een stage is voor de periode 1 mei 2022 tot 1 augustus 2022. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie uiterlijk 15 april 2022 naar Frederieke Dölle (fdolle@prakkendoliveira.nl).

In beginsel neemt Prakken d'Oliveira alleen Nederlandstalige studentstagiaires aan met kennis van het Nederlands (proces)recht. Een belangrijk deel van onze praktijkvoering vereist deze kennis.

 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.