De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 • Marq Wijngaarden staat geregistreerd op Strafrecht, Vreemdelingenrecht en Asiel- en Vluchtelingenrecht
 • Prof. Liesbeth Zegveld staat geregistreerd op Algemene praktijk - Burgerlijk recht
 • Wil Eikelboom staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht en Asiel- en Vluchtelingenrecht
 • Tamara Buruma staat geregistreerd op Cassatie - Straf en Strafrecht - Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Internationaal Strafrecht, Milieu strafrecht, Uit- en overleveringszaken, Vreemdelingen(straf)recht
 • Eva Bezem staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht en Asiel- en vluchtelingenrecht
 • Lisa-Marie Komp staat geregistreerd op Algemene praktijk - Burgerlijk recht
 • Barbara van Straaten staat geregistreerd op Strafrecht - Financieel economisch strafrecht, Internationaal Strafrecht, Milieu strafrecht en Slachtofferzaken - Strafrecht en Mensenhandel
 • Brechtje Vossenberg staat geregistreerd op Algemene praktijk
 • Dr. Channa Samkalden staat geregistreerd op Algemene praktijk en Burgerlijk recht
 • Prof. Göran Sluiter staat geregistreerd op Algemene praktijk, Strafrecht, Internationaal Strafrecht, Uit- en overleveringszaken en Slachtofferrecht
 • Bondine Kloostra staat geregistreerd op Omgevingsrecht
 • Tom de Boer staat geregistreerd op Algemene praktijk - Bestuursrecht en Burgerlijk recht
 • Bram Horenblas staat geregistreerd op Algemene praktijk - Civielrecht, Strafrecht en Gezondheidsrecht
 • Marieke van Eik staat geregistreerd op Asiel- en vluchtelingenwerk en Omgevingsrecht
 • Flip Schüller staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht
 • Michiel Pestman staat geregistreerd op Algemene praktijk en Strafrecht
 • Frederieke Dölle staat geregistreerd op Strafrecht, Internationaal Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Uit- en overleveringszaken
 • Elles ten Vergert staat geregistreerd op Algemene praktijk - burgerlijk recht

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.