Het recht is een middel tot een doel: rechtvaardigheid.

Wil Eikelboom

Wil Eikelboom is gespecialiseerd in het voeren van procedures voor internationale mensenrechteninstanties; met name het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Bij het EHRM won hij samen met Liesbeth Zegveld de zaak Jaloud v. the Netherlandvoor de Grote Kamer van het Hof.

Daarnaast staat Eikelboom cliënten bij in nationale procedures inzake vreemdelingenrecht en mensenrechten. Voordat hij advocaat werd, werkte hij vijf jaar als jurist op het hoofdkantoor van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) te Genève. Wil Eikelboom spreekt Engels, Frans en Duits.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Migratie
  • Openbare orde

Advocaat sinds

2008

E-mail

weikelboom@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

Voorzitter Vereniging van Asieladvocaten Nederland (VAJN) Lid Landelijke Adviescommissie voor de Rechtsbijstand aan Asielzoekers en in bewaring gestelde Vreemdelingen (LARAV) Docent aan advocaten en rechters (OSR/SSR) Lid specialistenvereniging SVMA

In de media