Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth

Tom de Boer

Tom de Boer is gespecialiseerd in internationaal recht en aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen en werkt op beide terreinen binnen Prakken d’Oliveira. Hij heeft bijzondere affiniteit met civiele procedures die een raakvlak hebben met het vluchtelingenrecht (o.m. onrechtmatige uitzetting, refoulement) en het strafrecht (uitlevering, strafoverdracht). Hij werkt vanuit de overtuiging dat rechtvaardig recht het individu beschermt en niet de gevestigde orde. Tom studeerde cum laude af in Nederlands, Geschiedenis en Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde ook aan de University of Michigan Law School en de University of Cape Town. Hij heeft daarnaast verschillende wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Expertise

 • Mensenrechten
 • Internationaal recht
 • Migratie

Advocaat sinds

2015

E-mail

tdeboer@prakkendoliveira.nl

Publicaties

 • Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, 'De black box van de WETS: Gebrek aan transparantie en rechtsbescherming in de procedure van strafoverdracht', met Frederieke Dölle (nr. 2, 2021) pp. 74-83 (link)
 • International Journal of Refugee Law, 'The Legal Abyss of Discretion in the Resettlement of Refugees: Cherry-Picking and the Lack of Due Process in the EU', met Marjoleine Zieck (Vol: 32:1, 2020) pp. 54-85 (link).
 • Journaal Vreemdelingenrecht, 'Verkapte uitlevering in mensenrechtelijk perspectief', december 2019, nr. 4 (p. 34-43) met Hannah Kappel (link)
 • European Journal of Comparative Law and Governance, 'Review: Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, Second Edition'  (Vol. 2:3, 2015) pp. 169-175 (link
 • International Journal of Refugee Law , 'ICC Witnesses and Acquitted Suspects Seeking Asylum in the Netherlands: An Overview of the Jurisdictional Battles between the ICC and Its Host State', met Marjoleine Zieck (Vol. 27:4, 2015) pp. 573-606 (link)
 • Journal of Refugee Studies: 'Closing Legal Black Holes' (Vol. 28:1, 2015) pp. 118-134 (link)  
 • Melbourne Journal of International Law: 'From Internment to Resettlement of Refugees: On US Obligations Toward MeK Defectors in Iraq', met Marjoleine Zieck (Vol. 15; 2014) pp. 21-108  (link)
 • LJIL Symposium Vol. 25-2: Beyond Constitutionalism: 'How Radical Pluralism Bites its Own Tail' (2012) (link)  
 • Leiden Journal of International Law: 'The Limits of Legal Pluralism' (Vol. 25:2; 2012) pp. 543-556 (link)  
 • University College Dublin Law Review: 'United Nations Anti-Terrorism Resolutions: Ramifications for the Rule of Law' (Vol. 11; 2011) pp. 35-65 (link)

In de media