Why make it difficult, when with only a little bit of effort, you can make it impossible.

Thomas van der Sommen

Thomas van der Sommen is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Hij focust zich op mensenrechtenschendingen door multinationale ondernemingen en overheden, in het bijzonder in de context van gewapend conflict en wapenhandel.

Thomas is een breed geschoolde advocaat die zijn opleiding is begonnen met de interdisciplinaire bachelor Politics, Psychology, Law and Economics. Daarna heeft hij zich toegespitst op Nederlands recht, met een focus op het aansprakelijkheidsrecht. Thomas heeft onder andere ervaring opgedaan bij Vluchtelingenwerk Nederland, het Public Interest Litigation Project en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Thomas werkt sinds 2019 bij de sectie Internationaal recht en Mensenrechten van Prakken d’Oliveira, sinds 2021 werkt hij als advocaat.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Business & Human Rights

Advocaat sinds

2021

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.