In het strafrecht blijkt de overtuiging dat men het goede denkbeeld koestert en het juiste systeem gevonden heeft, levensgevaarlijk te zijn.

Tamara Buruma (1985)

Als strafrechtadvocaat heeft Tamara Buruma zich toegelegd op (internationale) strafzaken met een politieke component, zoals genocide, terrorisme en piraterij, maar ook geweldloos activisme tijdens demonstraties en klachten over overheidsoptreden. Ook doet zij gecompliceerde witwas- en fraudezaken. In haar werk combineert zij gedegen onderzoek naar de feiten graag met juridisch doorwrochte argumenten. Als cassatiespecialist deinst zij er niet voor terug heersende jurisprudentie ter discussie te stellen en nieuwe jurisprudentie uit te lokken. Zij is partner sinds 2017.

Rechtsgebieden

 • Strafrecht
 • Oorlogsrecht
 • Sanctierecht
 • Openbare orde

Advocaat sinds

2010

E-mail

tburuma@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

 • Tamara is toegelaten als co-counsel tot de List of Counsel voor de Kosovo Specialist Chambers.
 • Lid van de Stichting Mens en Strafrecht (MenS)
 • De Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).  
 • Zij is tevens lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).
 • Promotieonderzoek naar opruiing aan de Universiteit Leiden.

Publicaties

 • Strafblad: 'De onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie, door de ogen van een advocaat' (maart 2017), nr. 1, p.48-54
 • Strafblad: 'Terrorismevervolgingen: een bloemenketting met doornen' (oktober 2016), nr. 4, p. 244-250
 • Strafblad: 'De strafzaak en de politiek’  (november 2015), nr. 5, p. 411-415 
 • Tijdschrift voor Compliance: De sanctieregeling vanuit het perspectief van de gesanctioneerden’ (februari 2015), nr. 1, p. 32-37 
 • Strafblad: Te goed van vertrouwen?’ (met Göran Sluiter) (november 2014), nr. 5, p. 388-395 
 • Levend strafrecht (Liber Amicorum): ‘Bij tegenslag moedig voorwaarts! Politiek verzet in de huidige samenleving’ (Deventer; Kluwer 2011, p. 93-106)

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.