In het strafrecht blijkt de overtuiging dat men het goede denkbeeld koestert en het juiste systeem gevonden heeft, levensgevaarlijk te zijn.

Tamara Buruma

Als strafrechtadvocaat heeft Tamara Buruma zich toegelegd op (internationale) strafzaken met een politieke component. Op nationaal niveau treedt zij regelmatig op voor personen die middels burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos activisme onder de aandacht van de overheid zijn gekomen. Zij heeft zich daarnaast toegelegd op alle aspecten van het internationaal strafrecht, en verdedigt verdachten van internationale misdrijven zoals oorlogsmisdrijven en genocide, maar ook piraterij. Ook staat zij personen bij wiens uitlevering of overlevering is gezocht door een ander land. Als expert op het gebied van anti-terrorismemaatregelen treedt zij zowel in strafzaken, als in (Europees) bestuursrechtelijke procedures op. Haar gedegen kennis van het Europees straf- en sanctierecht past zij tevens toe in complexe witwas- en fraudezaken. In haar werk combineert zij onderzoek naar de feiten graag met juridisch doorwrochte argumenten. Zij deinst er niet voor terug heersende jurisprudentie ter discussie te stellen en nieuwe jurisprudentie uit te lokken, en treedt ook op in zaken voor de Hoge Raad (cassatie) en voor het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zij is partner sinds 2017.

Tamara geeft regelmatig cursussen over de onderwerpen waarin zij zich specialiseert. Zij is daarnaast een veelgevraagd gastspreker en dagvoorzitter.

Expertise

 • Strafrecht
 • Internationaal strafrecht
 • Sanctierecht
 • Openbare orde

Advocaat sinds

2010

E-mail

tburuma@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

Tamara is toegelaten als counsel tot de List of Counsel voor het Internationaal Strafhof (ICC) en voor de Kosovo Specialist Chambers. Lid van de Stichting Mens en Strafrecht (MenS) Lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).   Lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Promotieonderzoek naar opruiing aan de Universiteit Leiden.

Publicaties

 • Boom Strafblad: '"'Check your privilege' in discriminatiezaken'" (met Frederieke Dölle) 2023-4p. 179-185
 • TBSenH: 'Plaatsing op de sanctielijst: voldoende onderbouwd?" 2023-4, Boom Juridisch, p. 157-161
 • Tijdschrift Justitiële verkenningen: 'Vrouwelijke terugkeerders uit Syrië. Het perspectief van de verdediging', 2022-03, p. 58.
 • Strafblad: 'De onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie, door de ogen van een advocaat' (maart 2017), nr. 1, p.48-54
 • Strafblad: 'Terrorismevervolgingen: een bloemenketting met doornen' (oktober 2016), nr. 4, p. 244-250
 • Strafblad: 'De strafzaak en de politiek’  (november 2015), nr. 5, p. 411-415 
 • Tijdschrift voor Compliance: De sanctieregeling vanuit het perspectief van de gesanctioneerden’ (februari 2015), nr. 1, p. 32-37 
 • Strafblad: Te goed van vertrouwen?’ (met Göran Sluiter) (november 2014), nr. 5, p. 388-395 
 • Levend strafrecht (Liber Amicorum): ‘Bij tegenslag moedig voorwaarts! Politiek verzet in de huidige samenleving’ (Deventer; Kluwer 2011, p. 93-106)

In de media