De politieke strafzaken zijn de leukste.

Prof. Ties Prakken (1937)

Ties Prakken is gespecialiseerd in het strafrecht en mensenrechten. Ook is zij werkzaam geweest bij het Willem Pompe Instituut voor strafrechtwetenschappen in Utrecht. In 1985 is zij gepromoveerd. Van 1998 tot 2004 was zij hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Maastricht. Ties is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Advocaat sinds

1965

E-mail

info@prakkendoliveira.nl

In de media

Ties Prakken publiceert regelmatig over strafrechtelijke onderwerpen. In 2010 verscheen het boek 'Politieke verdediging, een analyse van historische en actuele politieke strafzaken en de strategie van de verdediging' met de Brusselse advocaat Jan Fermon, en in 2013 'Grondrechten op de helling, de rol van het Wildersproces in de afbraak van de rechtsstaat'.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.