Hoewel het geen tovermiddel is, kan het recht een veel grotere rol spelen bij het aanpakken van ernstige mensenrechtenschendingen.

Prof. Liesbeth Zegveld

Liesbeth Zegveld is gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen. Zij zet zich in het bijzonder in  voor oorlogsslachtoffers. Ze heeft de Nuhanovic Foundation opgericht, met als doel de toegang tot het recht voor oorlogsslachtoffers te vergemakkelijken. 

In 2011 kreeg ze de Clara Meijer-Wichmann penning als erkenning voor haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens, en in 2014 ontving zij de Amsterdamse Dekenprijs. In 2016 werd gekozen als Meest Gewaardeerde Advocaat van het jaar.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Internationaal recht
  • Internationaal strafrecht

Advocaat sinds

2000

E-mail

lzegveld@prakkendoliveira.nl

Website

https://www.liesbethzegveld.com

Nevenfuncties

Hoogleraar ‘War Reparations’ Universiteit van Amsterdam Lid van de Netherlands Committee van Human Rights Watch

Publicaties

LZ Ik wil de Waarheid kaft   LZ Ik wil de Waarheid achterkant

In de media