Geef niet op!

Prof. Göran Sluiter

Göran Sluiter is gespecialiseerd in strafrecht, internationaal recht en internationaal strafrecht. Hij vertegenwoordigt cliënten op alle aspecten van die rechtsgebieden in nationale en internationale procedures. In zijn aanpak van zaken maakt hij optimaal gebruik van zijn jarenlange ervaring als rechter-plaatsvervanger en zijn wetenschappelijk kennis van het vakgebied opgedaan in zijn nevenfunctie als hoogleraar.

Göran Sluiter beschikt daarnaast over de specialisatie voor de bijstand van slachtoffers in strafzaken. Hij treedt daarbij onder andere vaak op voor slachtoffers die in het buitenland wonen en slachtoffer zijn geworden van Nederlandse verdachten. 

Expertise

  • Internationaal recht
  • Strafrecht
  • Business & Human Rights
  • Internationaal strafrecht

Advocaat sinds

2010

E-mail

gsluiter@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

  • Hoogleraar internationaal straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam.

Publicaties

Een selectie

  • G. Sluiter, 'Verkapte uitlevering in de zaken Poch en Ridouan T.?', NJB 2020/11, pp. 749-753
  • G. Sluiter and S. Talontsi, ‘Credible and Authoritative Enforcement of State Cooperation with the International Criminal Court’, in O. Bekou and D.J. Birkett (eds.), Cooperation and the International Criminal Court – Perspectives from Theory and Practice (Brill/Nijhoff – Leiden 2016)
  • Human Rights in International Criminal Proceedings—The Impact of the Judgment of the Kosovo Specialist Chambers of 26 April 2017, 27 William & Mary Bill of Rights Journal 623 (2019), pp. 623 – 658
  • Dermot Groome, Guenael Mettraux, Shireen Fisher, Alex Whiting, Gabrielle McIntyre, Jerome de Hemptinne, and Goran Sluiter, Expert Initiative on Promoting Effectiveness at the International Criminal Court, Dec 2014, availaible via SSRN
  • Position paper G. Sluiter t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Beleidsreactie onderzoeksrapporten over MH17 d.d. 22 januari 2016, Kamercommissie Buitenlandse Zaken

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.