You can save the world, one case at a time.

Prof. Britta Böhler (1960)

Britta Böhler won in 2003 de Dekenprijs voor de beste Amsterdamse advocaat en in 2005 kreeg ze de Clara Meijer-Wichmann penning, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die een bijzondere erkenning verdient voor zijn of haar inzet voor de verdediging van de mensenrechten. Britta is gespecialiseerd in het (internationaal) strafrecht.

Advocaat sinds

1985

E-mail

info@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

Op 1 januari 2012 werd Britta Böhler benoemd tot bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Lid van de Raad van Advies, Nexus Instituut.

Publicaties

In 2000 schreef Britta Böhler over de zaak Öcalan een boek ‘De zwerftocht van een leider – Achter de schermen van de zaak Öcalan’, en in 2004 schreef zij ‘Crisis in de rechtstaat’. 

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.