Mensen van vlees en bloed, geen nummers of dossiers.

Marq Wijngaarden

Marq Wijngaarden is gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

Expertise

  • Strafrecht
  • Migratie
  • Openbare orde

Advocaat sinds

1989

E-mail

mwijngaarden@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

Lid Adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland, docent bij OSR en SSR.

In de media