Er is altijd een oplossing te vinden.

Marieke van Eik

Marieke van Eik is gespecialiseerd in migratierecht, Europees bestuursrecht en milieurecht. Ze procedeert veelvuldig bij het Gerecht en het Hof van Justitie EU. Marieke geeft les aan de advocatuur en de rechterlijke macht, over procederen bij het Gerecht en Hof van Justitie van de EU en over Europees asiel- en migratierecht.

Expertise

  • Migratie
  • Milieurecht
  • Sanctierecht
  • Europees recht

Advocaat sinds

2004

E-mail

mvaneik@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

  • Docent EU migratierecht aan advocaten en rechters (OSR en SSR)
  • Docent internationaal procederen: procederen bij het Gerecht en Hof van Justitie EU (CPO)
  • Hoofddocent Vluchtelingenrecht beroepsopleiding advocatuur (CPO)

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.