Er is altijd een oplossing te vinden.

Marieke van Eik (1978)

Marieke van Eik is gespecialiseerd in migratierecht, Europees bestuursrecht en milieurecht. Ze procedeert veelvuldig bij het Gerecht en het Hof van Justitie EU. Marieke geeft regelmatig les aan advocaten en de rechterlijke macht, onder andere over Europees asiel- en migratierecht. Ook verzorgt zij trainingen in het buitenland om de rechtshulp aan vreemdelingen te verbeteren. 

Rechtsgebieden

  • Migratie
  • Milieurecht
  • Sanctierecht
  • Europees recht

Advocaat sinds

2004

E-mail

mvaneik@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

  • Docent EU migratierecht aan advocaten en rechters (OSR/SSR)
  • Hoofddocent Vluchtelingenrecht beroepsopleiding advocatuur bij CPO

In de media

  • Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht: 'Hoe ongewenst zijn 1F-ers' (februari 2008)

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.