You just hold your head high and keep those fists down. No matter what anybody says to you, don't you let 'em get your goat. Try fightin' with your head for a change.

Dr. Lisa-Marie Komp

Lisa-Marie Komp adviseert en procedeert in zaken waarin aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen centraal staat. In haar werk streeft zij ernaar de best mogelijke oplossing voor haar cliënten te bereiken. Daarbij komt het regelmatig van pas dat zij de Duitse en de Franse taal machtig is. Op 22 oktober 2020 promoveerde zij op het gebied van staatsaansprakelijkheid voor extraterritoriale mensenrechtenschendingen. Haar studie volgde zij aan verschillende Nederlandse en buitenlandse universiteiten en sloot zij cum laude af met een Master Internationaal Recht aan de Universiteit Maastricht en de Université Toulouse Capitole.

 

Expertise

  • Mensenrechten
  • Internationaal recht

Advocaat sinds

2013

E-mail

lkomp@prakkendoliveira.nl

Publicaties

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.