You just hold your head high and keep those fists down. No matter what anybody says to you, don't you let 'em get your goat. Try fightin' with your head for a change.

Dr. Lisa-Marie Komp

Lisa-Marie Komp adviseert en procedeert in zaken waarin aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen centraal staat. In haar werk streeft zij ernaar de best mogelijke oplossing voor haar cliënten te bereiken. Naast haar werk als advocaat promoveerde zij op het gebied van staatsaansprakelijkheid voor extraterritoriale mensenrechtenschendingen.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Internationaal recht

Advocaat sinds

2013

E-mail

lkomp@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

  • Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam

Publicaties

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.