Larab Mohammad

Larab Mohammad is gespecialiseerd in het milieu- en natuurbeschermingsrecht. Zij treedt op voor milieu- en natuurorganisaties. 

Larab rondde de master Staats- en bestuursrecht cum laude af aan de de Universiteit Leiden. Zij heeft een semester aan de Universiteit van Sydney gestudeerd. Larab was student-assistent aan de Universiteit Leiden. Ook heeft zij tijdens haar studie ervaring opgedaan bij VluchtelingenWerk Nederland en verschillende advocatenkantoren.

Expertise

  • Milieurecht

Advocaat sinds

2023

E-mail

lmohammad@prakkendoliveira.nl

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.