Dr. Krit Zeegers

Krit Zeegers is strafrechtadvocaat met een brede commune praktijk. Zijn praktijk heeft een bijzondere focus op bijstand aan activisten en Krit heeft veel ervaring op het gebied van openbare orde-delicten, uitingsdelicten (belediging, bedreiging, opruiing), vrijheid van meningsuiting, (anti-)discriminatie en kraken (strafzaken en ontruimingen). Hierin combineert Krit kennis van het nationaal strafrecht met expertise op het gebied van internationale mensenrechten. Tot slot is hij ook gespecialiseerd in slachtofferbijstand.

Krit studeerde aan het University College in Utrecht en rondde daarna zowel zijn bachelor als zijn master rechtsgeleerdheid cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière als docent en promovendus (internationaal) strafrecht bij diezelfde universiteit, waar hij in 2015 promoveerde op zijn onderzoek naar de rechten van de verdachte in het internationaal strafproces.

In 2015 is Krit beëdigd als advocaat. Hij startte bij Allen & Overy, waar hij zich specialiseerde in het financieel strafrecht. Van 2018 tot 2023 werkte Krit bij Jebbink Soeteman Advocaten, waar hij zowel binnen het financieel- als het commuun strafrecht werkte. Sinds 2023 is Krit advocaat bij de strafrechtsectie van Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers.

Expertise

 • Mensenrechten
 • Strafrecht
 • Openbare orde

Advocaat sinds

2015

Nevenfuncties

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) Aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) Specialisatie slachtofferbijstand in strafzaken Lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) Algemeen bestuurslid van de Amsterdam Rainbow Dress Foundation

Publicaties

 • 2019 ‘De Positie van de Benadeelden bij Voordeelsontneming’ (met Sjoerd Lopik), TPWS 2019/66, juli 2019
 • 2016 International Criminal Tribunals and Human Rights Law – Adherence and Contextualization, T.M.C. Asser Press
 • 2015 ‘Provisional Release before the Ad Hoc Tribunals’, in C. Majinge et al., Liber Amicorum Adama Dieng, Martinus Nijhoff Publishing
 • 2013 ‘De Invloed van Internationale Mensenrechten op het Internationaal Strafprocesrecht’, in D. Abels e.a., Dialectiek in het Nationaal en Internationaal Strafrecht, Boom Juridische Uitgevers
 • Commentary – Article 19 ICTR Statute in P. De Hert, Code of International Criminal Law and Procedure – Annotated, Larcier
 • Noot – Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Maktouf en Damjanović t. Bosnië en Herzegovina (Nrs 2312/08 en 34179/08), 18 juli 2013, in 14 European Human Rights Cases 11
 • 2012 Verschillende noten bij Oxford Reports on International Criminal Law, Oxford University Press
 • Verschillende noten in A. Klip & G. Sluiter, Annotated Leading Cases of International Criminal Law, Intersentia
 • 2011 ‘Defence Counsel Immunity in International Criminal Law’, 11(5) International Criminal Law Review 869

In de media

Brandpunt+: ‘Terwijl wij op onze luie reet zitten, dóén zij tenminste iets’. Krit Zeegers (34) verdedigt activisten in de rechtszaal (https://npo.nl/npo3/brandpuntplus/grenzen-van-activisme)