Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen.

Jo-Anne Nijland (1990)

Jo-Anne Nijland behandelt zaken op het terrein van het migratierecht, het Nederlands en Europees bestuurs(proces)recht en het milieurecht. Zij werkte hiervoor als advocaat in de Landspraktijk en heeft daarin voor verschillende overheidsorganisaties opgetreden. Zij beschikt hierdoor over veel waardevolle kennis en ervaring bij het voeren van procedures voor particulieren en organisaties tegen de overheid.

Jo-Anne is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in een juridische onderzoeksmaster en heeft daarnaast aan de University of Sydney gestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar het fenomeen crimmigratie en het bestuursprocesrecht in het vreemdelingenrecht.    

Rechtsgebieden

  • Migratie
  • Milieurecht
  • Europees recht

Advocaat sinds

2013

E-mail

jnijland@prakkendoliveira.nl

Publicaties

  • Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, noot bij Hof van Justitie (Grote Kamer) 25 juli 2018, C-216/18 PPU (JV 2018/203).
  • M.A.H. van der Woude, J.P. van der Leun & J.A. Nijland (2014), 'Crimmigration in the Netherlands', Law and Social Inquiry 39(3): 560-579.
  • J.A. Nijland (2012), “Vreemdelingenbewaring in crimmigratieperspectief. Over de rol van strafrechtelijke antecedenten en het ultimum-remediumbeginsel voor de maatregel van bewaring in de rechtspraktijk”, PROCES 91(6): 456-469. 

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.