Als iedereen ergens anders vandaan komt is niemand een vreemde. - Rien Vroegindeweij

Isa van Krimpen

Isa van Krimpen is gespecialiseerd in migratierecht met een focus op gezinshereniging, arbeidsmigratie en nationaliteitsrecht.
 
Voordat zij advocaat werd, werkte Isa bij VluchtelingenWerk Nederland, European Council on Refugees and Exiles en The AIRE Centre. Isa studeerde migratie- en asielrecht aan University College London en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Migratie
  • Openbare orde
  • Europees recht

Advocaat sinds

2019

E-mail

ivankrimpen@prakkendoliveira.nl

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.