Niet de landsgrenzen bepalen wie wij zijn, maar ons vermogen om ons in te leven in de ander.

Eva Bezem

Eva Bezem is al jarenlang advocaat met een specialisatie in het migratierecht, met zowel zakelijke als particuliere cliënten. Zij is vooral bekend als expert in gezinshereniging in brede zin, maar ook op het gebied van arbeidsmigratie, Unierecht, inburgering, en nationaliteitsrecht.

Eva zet zich in het bijzonder in voor de rechtspositie van Surinaamse oud-Nederlanders. Ook staat zij veel kunstenaars en startups bij in haar praktijk. En zij heeft vele gezinnen geholpen doorheen de jaren, soms na lang procederen, om weer herenigd te worden in Nederland. Zij geeft regelmatig cursussen aan o.a. advocaten en mensenrechtenorganisaties en is een veelgevraagd spreker op nationale en internationale conferenties.

Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt en les gegeven in het internationaal en Europees recht aan Tilburg University. Zij is geboren in België en spreekt Nederlands, Engels en Frans.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Migratie
  • Europees recht

Advocaat sinds

2012

E-mail

ebezem@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

Lid van de adviescommissie vreemdelingenzaken van de Nederlandse Orde van Advocaten Lid van de Specialistenvereniging migratierechtadvocaten (SMVA)

Publicaties