C'est le ton qui fait la musique

Elles ten Vergert

Elles ten Vergert is gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechten-schendingen. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met zaken op het gebied van grondrechten en business & human rights. Zo vertegenwoordigde zij onder andere vier Nigeriaanse boeren en Vereniging Milieudefensie in een procedure tegen Shell vanwege olievervuiling in Nigeria. 

Elles behaalde in 2017 cum laude de meestertitel in Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam. Een deel van haar studie volgde ze in het Frans aan de Université Toulouse Capitole. Tijdens haar studie liep ze stage bij UNHCR Nederland en onderzocht ze onder andere de aansprakelijkheid van multinationals voor mensenrechtenschendingen en de interpretatie van strafrechtnormen in het vluchtelingenrecht onder artikel 1F(a).

Expertise

  • Mensenrechten
  • Internationaal recht
  • Business & Human Rights

Advocaat sinds

2018

E-mail

etenvergert@prakkendoliveira.nl

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.