Recht met rede, hart en ziel.

Dr. Hana van Ooijen (1980)

Mensenrechten lopen als een rode draad door de achtergrond van Hana van Ooijen. Voordat zij bij Prakken d’Oliveira voet in de praktijk zette, werkte zij in de wetenschap. Zij is gepromoveerd aan het Studie-en Informatiecentrum Mensenrechten (Universiteit Utrecht) met een onderzoek naar de vrijheid van religie en heeft gedoceerd in het vak Comparative Human Rights. Bij Prakken d’Oliveira werkt ze op de sectie migratierecht. De drie elementen in haar motto staan voor hoe Hana haar werk graag doet: met gedegen argumenten, oog voor de mens en maximale inzet.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Migratie

Advocaat sinds

2013

E-mail

hvanooijen@prakkendoliveira.nl

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.