Sine justitia nulla libertas.

Dr. Channa Samkalden

Channa Samkalden is gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen, zowel binnen als buiten Nederland. Zij vertegenwoordigde onder andere vier Nigeriaanse boeren en Vereniging Milieudefensie in een procedure tegen Shell vanwege olievervuiling in Nigeria. Naast de aansprakelijkheid van multinationals voor mensenrechtenschendingen richt ze zich op grondrechtenschendingen in Nederland, in het bijzonder vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op een persoonlijke levenssfeer. Ze promoveerde eerder aan het Europees Universitair Instituut in Italië op godsdienstvrijheid en de scheiding van staat en religie. Chambers schrijft: "Based in Amsterdam, Samkalden is hailed as an 'outstanding lawyer' by clients, and praised for her 'excellent judgement, knowledge of the law and close attention to detail.'"

 

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.