Een eerlijke kans voor iedereen

Dora Brouwer

Dora Brouwer is advocaat in het vreemdelingen- en omgevingsrecht. Voordat zij als advocaat begon, was zij al een jaar verbonden aan Prakken d'Oliveira als paralegal. Dora rondde in 2018 cum laude de master migratie- en asielrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Tijdens haar studie volgde ze vakken over omgevingsrecht in Denemarken en liep ze onder andere stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Expertise

  • Mensenrechten
  • Migratie

E-mail

dbrouwer@prakkendoliveira.nl

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.