Het recht gebruiken om mensen te helpen.

Brechtje Vossenberg

Brechtje Vossenberg is gespecialiseerd in bijstand aan slachtoffers van misdrijven en mensenrechtenschendingen. Zij staat onder meer veel slachtoffers en nabestaanden bij in complexe civiele procedures tegen de Staat en heeft een bijzondere interesse in zaken aangaande internationaal humanitair recht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in slachtofferbijstand in strafzaken, in welk verband zij slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken, mensenhandel en internationale misdrijven adviseert en bijstaat. Voordat zij bij Prakken d’Oliveira kwam, werkte zij bij het Cambodjatribunaal in Phnom Penh (ECCC). Tot medio 2016 werkte zij ook als strafrechtadvocaat. 

Expertise

  • Mensenrechten
  • Internationaal recht
  • Strafrecht
  • Internationaal strafrecht

Advocaat sinds

2011

E-mail

bvossenberg@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

Aangesloten bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) Specialisatie slachtofferbijstand in strafzaken, inclusief mensenhandel-zaken Brechtje is toegelaten tot de List of Counsel van de Kosovo Specialist Chambers

In de media