Iedereen verdient een eerlijk proces

Bram Horenblas

Bram Horenblas is gespecialiseerd in het straf- en gezondheidsrecht. Hij behaalde zijn bachelor rechten cum laude in twee jaar tijd terwijl hij zijn studie geschiedenis afmaakte. In 2015 rondde Bram de master strafrecht af. 

Bram genoot zijn opleiding als advocaat bij een zuid-askantoor. Daar adviseerde hij ondernemingen over het financieel-economische strafrecht, het gezondheidsrecht en algemeen-civielrechtelijke vraagstukken. Sindsdien bouwt hij hierop voort. Zijn interesse in maatschappelijke kwesties is hij nooit verloren.

Expertise

 • Strafrecht
 • Business & Human Rights

Advocaat sinds

2015

E-mail

bhorenblas@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
 • Lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten
 • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht

Publicaties

 • A.J. Horenblas en A.C. de Die, 'Let op beroepsgeheim bij aangifte tegen agressieve patiënt', Medisch Contact 2022-36, pp. 36-37
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker, Zakboek strafpiket, Den Haag: Boom juridisch 2021.
 • A.J. Horenblas, ‘Opinie: De mondkapjesplicht legt de ware aard van het verbod op gezichtsbedekkende kleding bloot’, De Volkskrant 20 mei 2020.
 • A.J. Horenblas en E. Horssius, ‘Plezier tijdens de Coronacrisis. Waar liggen de grenzen?’, LinkedIn 25 april 2020.
 • D.H. Graafland en A.J. Horenblas, ‘Wmcz 2018 reikt verder’, Zorgvisie 23 februari 2018.
 • A.J. Horenblas en A. Mingels, ‘Fraude in de zorg’, RGD Magazine 2018-1, p. 18-22.
 • S.E. van Breukelen, D. Emmelkamp, A.J. Horenblas en N. Touw, ‘Netherlands. Law and Practice’, in: Anti-corruption Practice Guide 2018 (Londen: Chambers & Partners Publishing 2017), p. 211-p 222.
 • HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2520, NBSTRAF 2016/246 m.nt. A.J. Horenblas (Herziening ten nadele).
 • A.J. Horenblas, ‘Op naar gereguleerde cannabisteelt! Hoe Washington State en Colorado een nieuw perspectief bieden op de behartiging van Europeesrechtelijke belangen binnen het Nederlandse cannabisbeleid’, Strafblad2015, p. 145-151.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.