Bondine Kloostra

Bondine Kloostra is specialiste in het milieu- en natuurbeschermingsrecht. Zij treedt op voor natuur- en milieuorganisaties. Adviseren en procederen over het Nederlandse en Europese recht behoren tot de dagelijkse praktijk. Bondine voerde procedures over beschermde natuur, nucleaire straling, afvaltransporten, asbest, de aanleg van auto- en vaarwegen, bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie, voedselveiligheid, de toegang tot de rechter voor milieuorganisaties, openbaarheid van milieu-informatie en tal van andere onderwerpen op het terrein van het milieurecht. Zij doceerde bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bondine spreekt Fries, Engels en vloeiend Frans. Procederen in Engels of Frans behoort tot de mogelijkheden.

Expertise

  • Milieurecht
  • Europees recht

Advocaat sinds

2001

E-mail

bkloostra@prakkendoliveira.nl

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.