Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is. - K. Schippers -

Barbara van Straaten

Barbara van Straaten is strafrechtadvocaat met een bijzondere focus op het terrein van business & human rights. Barbara specialiseert zich onder andere in zaken die raken aan het internationaal strafrecht, uit- en overleveringszaken en het bijzonder strafrecht. Barbara is daarnaast gespecialiseerd in slachtofferbijstand in de breedste zin van het woord. Zij begeleidt onder andere (rechts)personen bij het doen van aangifte en staat daarnaast regelmatig slachtoffers bij van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Barbara behaalde haar meestertitels in International Criminal Law (cum laude) en Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Een deel van haar studie volgde ze aan de Cambridge University en Columbia University (VS). Tijdens haar studie deed zij ervaring op bij het Joegoslavië Tribunaal, de VN Mensenrechtenraad en de Europese Commissie. Barbara werkte hiervoor als advocaat bij een groot commercieel kantoor waar zij ervaring opdeed in de bijstand en advisering van ondernemingen. 

Naast haar werk als advocaat geeft Barbara regelmatig college aan studenten in het strafrecht. 

 

Expertise

  • Strafrecht
  • Business & Human Rights
  • Internationaal strafrecht

Advocaat sinds

2014

E-mail

Bvanstraaten@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA)
  • Specialisatie slachtofferbijstand in strafzaken
  • Lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

Publicaties

  • Boom Strafblad, 'Ecocide als internationaal misdrijf? Perspectieven op vervolging en berechting in Nederland', afl. 3, 2020

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.