You never really understand a person until you consider things from his point of view... Until you climb inside of his skin and walk around in it.

Barbara van Straaten (1989)

Barbara van Straaten is strafrechtadvocaat met een bijzondere focus op het terrein van business & human rights. Zij werkte hiervoor als advocaat bij een groot commercieel kantoor en heeft in die hoedanigheid ervaring opgedaan in het bijstaan van ondernemingen in (internationale) geschillen en adviesvraagstukken. 

Barbara behaalde in 2013 haar meestertitels in International Criminal Law (cum laude) en Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Een deel van haar studie volgde ze aan de Cambridge University en Columbia University (VS). Tijdens haar studie liep ze onder andere stage bij het Joegoslavië Tribunaal, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Mensenrechtenraad en op de afdeling strafprocesrecht van de Europese Commissie.

Expertise

  • Strafrecht
  • Business & Human Rights
  • Internationaal strafrecht

Advocaat sinds

2014

E-mail

Bvanstraaten@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
  • Specialisatie slachtofferbijstand in strafzaken
  • Lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

Publicaties

  • Boom Strafblad, 'Ecocide als internationaal misdrijf? Perspectieven op vervolging en berechting in Nederland', afl. 3, 2020

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.