Prakken d'Oliveira heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus. Het kantoor volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en de Nederlandse overheid. Kantoor blijft (telefonisch) bereikbaar voor cliënten en relaties. Ook postafhandeling blijft mogelijk. Indien u wilt overleggen met één van onze medewerkers en daarvan geen direct telefoonnummer heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het algemene kantoornummer (020-3446200).

Sinds 17 maart jl. zijn alle rechtbanken en gerechtshoven gesloten voor niet-urgente zaken. Dat betekent dat veel zaken voorlopig stil zijn gelegd. Indien u vragen heeft over wat dit voor uw zaak betekent, raden wij u aan hierover contact op te nemen met de advocaat die uw zaak behandelt. Een algemeen overzicht en uitleg van de rechtspraak over de gevolgen van deze maatregel vindt u hier.

Wij benadrukken dat wij in deze moeilijke tijd onze dienstverlening zoveel mogelijk zullen handhaven op het niveau zoals u dat van ons gewend bent. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor onze cliënten en zaken. Ook nieuwe cliënten kunnen zich nog steeds bij kantoor melden en waar mogelijk zullen wij zaken blijven innemen.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.