Nieuws 2020

Volg je als rechtenstudent een masteropleiding of ben je recent afgestudeerd, en wil je graag een paar maanden meelopen op een bijzonder advocatenkantoor? Bij Prakken d'Oliveira zijn we op zoek naar student-stagiair(e)s die in de periode april t/m juni 2020 ons team komt versterken op de sectie milieu- en natuurbeschermingsrecht. 

De advocaten van de sectie milieu- en natuurbeschermingsrecht van Prakken d'Oliveira procederen regelmatig namens belangenorganisaties en milieubewuste particulieren die opkomen voor de bescherming van landschap en natuur. De stage biedt een mooi inkijkje in ons vak en geeft je bijvoorbeeld de kans om processtukken te schrijven, zittingen bij te wonen en advocaten te ondersteunen tijdens besprekingen.

Solliciteren kan tot en met 31 maart 2020. Stuur met je sollicitatie een motivatiebrief, CV en cijferlijsten mee, en eventueel een artikel of scriptie voor zover dat betrekking had op het milieurecht. Voor vragen kan je contact opnemen met Isa van Krimpen (ivankrimpen@prakkendoliveira.nl).

Prakken d'Oliveira heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus. Het kantoor volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en de Nederlandse overheid. Kantoor blijft (telefonisch) bereikbaar voor cliënten en relaties. Ook postafhandeling blijft mogelijk. Indien u wilt overleggen met één van onze medewerkers en daarvan geen direct telefoonnummer heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het algemene kantoornummer (020-3446200).

Sinds 17 maart jl. zijn alle rechtbanken en gerechtshoven gesloten voor niet-urgente zaken. Dat betekent dat veel zaken voorlopig stil zijn gelegd. Indien u vragen heeft over wat dit voor uw zaak betekent, raden wij u aan hierover contact op te nemen met de advocaat die uw zaak behandelt. Een algemeen overzicht en uitleg van de rechtspraak over de gevolgen van deze maatregel vindt u hier.

Wij benadrukken dat wij in deze moeilijke tijd onze dienstverlening zoveel mogelijk zullen handhaven op het niveau zoals u dat van ons gewend bent. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor onze cliënten en zaken. Ook nieuwe cliënten kunnen zich nog steeds bij kantoor melden en waar mogelijk zullen wij zaken blijven innemen.

De Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN) heeft in een open brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol opgeroepen de opvang van asielzoekers veilig te stellen en de toegang tot de asielprocedure te handhaven. De VAJN wijst erop dat er momenteel een situatie ontstaat waarin ongeregistreerde asielzoekers letterlijk op straat belanden. Dit is niet alleen in strijd met (internationale) wet- en regelgeving, maar levert bovendien een gevaar op voor de volksgezondheid. De VAJN vraagt de staatssecretaris tenminste de noodopvang en registratie van asielzoekers veilig te stellen, zowel in het belang van deze mensen als de maatschappij als geheel. De brief is ondertekend door Wil Eikelboom, voorzitter van de VAJN.

Het Internationaal Strafhof (‘ICC’) onderzoekt op dit moment de vraag of het rechtsmacht heeft om zaken te behandelen aangaande mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdrijven in de bezette Palestijnse gebieden: oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gaza strip. In dat verband liet het hof eerder weten dat het daarover juridische argumenten in overweging zou nemen die zijn ingediend door slachtoffers van gestelde oorlogsmisdrijven aan zowel Israëlische en Palestijnse zijde.

Op 12 maart 2020 heeft advocaat Liesbeth Zegveld namens inwoners van het Palestijnse dorp Khan al-Ahmar aan de westelijke Jordaanoever observaties ingediend. Daarin betoogt zij dat en waarom het ICC inderdaad over de benodigde rechtsmacht beschikt.  Het dorpje Khan al-Ahmar is strategisch gelegen langs Route 1 aan de Westelijke Jordaanoever en wordt momenteel in zijn voortbestaan bedreigd. Israël wil het gebied al lange tijd koloniseren, en met het oog daarop de bewoners deporteren en het dorp verwoesten. Hoewel het hoogste gerecht in Israël eerder oordeelde dat er geen juridische obstakels zouden zijn tegen evacuatie, waarschuwde ICC hoofdaanklager Fatou Bensouda dat het beschouwd zou kunnen worden als oorlogsmisdrijf.

Khan al-Ahmar wordt door velen gezien als de frontlinie van het Israël-Palestina-conflict. Voor de bewoners geldt dat ais het ICC geen rechtsmacht zou aanvaarden, er voor hen geen effectieve rechtsingang mogelijk is om de schending van hun rechten voor de rechter aan te kaarten.

Bijlage

Op 10 maart vertelde Wil Eikelboom bij het programma 'De Nieuws BV - Nooit meer hetzelfde' over de zaak die zijn leven veranderde. Het verhaal over de lange weg van een asielaanvraag van een Egyptische asielzoeker. Luister het interview hier terug.

Vandaag heeft Koning Willem Alexander namens de Nederlandse Staat zijn excuses aangeboden voor de geweldsontsporingen die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in het voormalig Nederlands-Indië door Nederland jegens de plaatselijke bevolking zijn gepleegd. Daarmee maakt de Koning namens Nederland een breder excuses dan excuses die eerder door de Nederlandse ambassadeur in Indonesië waren uitgesproken in verband met het standrechtelijk executiebeleid tijdens dat conflict. De excuses van de Koning kwamen als een welkome verassing voor slachtoffers en nabestaanden van het geweld destijds.

Advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg staan al jaren slachtoffers en nabestaanden bij van deze geweldsontsporingen. Excuses van de Koning - en daarmee de erkenning van hun leed op het hoogste niveau - is een lang-gekoesterde wens van veel van deze cliënten. Meerdere slachtoffers en nabestaanden hebben de Koning (en daarvóór, Koningin Beatrix) in de loop der jaren brieven geschreven waarin ze om excuses hebben gevraagd. Vandaag gaf de Koning daar gehoor aan.

De excuses van de Koning volgen de lijn van eerder gewezen rechtspraak over het geweld dat Nederland in het voormalig Nederlands-Indië toepaste. Op dit moment zijn nog verschillende zaken aanhangig bij de rechtbank Den Haag over dat geweld, aangespannen door  nabestaanden van Indonesische mannen die tussen 1945-1949 standrechtelijk werden geëxecuteerd door het Nederlandse leger.  De advocaten hebben onlangs opnieuw aan de Staat verzocht om een buitengerechtelijke regeling te treffen voor (in ieder geval) de kinderen van aldus geëxecuteerde mannen, om hen de gang naar de rechter in de toekomst te besparen.  In 2013 maakte de Staat reeds een dergelijke regeling bekend ten behoeve van schadeclaims van weduwen van standrechtelijk geëxecuteerden. Tot op heden heeft de Staat echter steeds geweigerd om voor de kinderen een vergelijkbare regeling te treffen. Het verzoek van de advocaten kwam na twee arresten van het gerechtshof Den Haag van 1 oktober 2019. Daarin bevestigde het gerechtshof de lagere rechtspraak waarin werd bepaald dat de verjaring in zaken als deze doorbroken kon worden. Meer in het bijzonder wees het gerechtshof het beroep van de Staat op verjaring af ten aanzien van de vorderingen van een Indonesische slachtoffer van marteling op Java in 1947 (Yaseman) en enkele Indonesische kinderen van mannen die in 1947 op Zuid-Sulawesi standrechtelijk waren geëxecuteerd (Monji c.s.).

27 juni 2019 021

[Foto: I. Talle en Andi Monji, kinderen van standrechtelijk geëxecuteerde mannen, met hun advocaten op het Hof in Den Haag (juni 2019) | Bron: Marjolein van Pagee]

Bijlagen

Eerdere berichten

Op 5 maart 2020 heeft de heer Razzo de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van een onrechtmatig Nederlands bombardement op hem, zijn familie en zijn huis.

In de nacht van 21 september 2015 hebben Nederlandse F-16’s het huis van de heer Razzo en het naastgelegen huis van zijn broer gebombardeerd. De Staat heeft erkend dat hij verantwoordelijk is voor het bombardement en dat op basis van onjuiste inlichtingen het huis van de heer Razzo is aangemerkt als doelwit.  

Als gevolg van de luchtaanval zijn de vrouw en dochter van de heer Razzo op slag overleden alsmede zijn broer en neefje. De heer Razzo zelf heeft zijn heup, schaambeen en linkervoet gebroken. Tevens zijn het familiehuis en de auto volledig verwoest. Bovendien kan de heer Razzo niet terugkeren naar zijn oorspronkelijke woonplaats Mosul, omdat de Coalitie videobeelden van het bombardement op YouTube heeft verspreid waarin het duidelijk herkenbare huis van de heer Razzo ten onrechte werd aangeduid als een 'ISIS-gebouw'. Hierdoor wordt de heer Razzo tot de dag van vandaag in verband gebracht met ISIS, ook al heeft de Coalitie erkend dat er geen banden bestonden tussen de heer Razzo en ISIS.

Uit gedeeltelijk openbaar gemaakt documenten kan worden opgemaakt welke inlichtingen ten grondslag lagen aan het aanmerken van de heer Razzo’s huis als doelwit. Zo zou er 1 uur en 35 minuten aan drone surveillance hebben plaatsgevonden. Dit is voor militaire begrippen uitzonderlijk kort. Op de beelden, zo valt te lezen, waren vooral dingen niet te zien: er waren geen wapens, geen ISIS-strijders, geen ISIS-vlaggen. Uit andere inlichtingbronnen werd overigens een naast gelegen complex aangeduid als een ISIS-hoofdkwartier en niet het huis van de heer Razzo.

De heer Razzo houdt de Nederlandse Staat aansprakelijk voor zijn materiële en immateriële schade als gevolg van het bombardement en heeft de Staat verzocht binnen drie weken te reageren op zijn aansprakelijkstelling. Advocaat Liesbeth Zegveld staat de heer Razzo bij in deze procedure.

Zie ook:

Wie zijn wij?

Prakken d’Oliveira is een Amsterdams advocatenkantoor, gespecialiseerd in mensenrechten. De advocaten van Prakken d’Oliveira zijn gedreven specialisten. Hoogwaardige en innovatieve dienstverlening staat voorop.

Kijk voor meer informatie over ons kantoor verder op deze site.

Over de functie

Ben jij gastvrij en dienstverlenend? Werk je graag zelforganiserend, ben je probleemoplossend en heb je verantwoordelijkheidsgevoel? En heb je ervaring met receptiewerk en/of een dienstverlenende functie? Dan ben jij misschien wel de receptiemedewerker die wij zoeken.

De ideale kandidaat kan / is:

 • Snel schakelen;
 • Prioriteiten stellen;
 • Accuraat;
 • Pro actief.

Bij voorkeur heb je ervaring met receptiewerk en bezit je uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Voldoe je aan bovenstaand profiel en wil je voor ons komen werken? Stuur dan je motivatiebrief, curriculum vitae en eventuele referenties naar Marissa Mogge – Ooms

(sollicitaties@prakkendoliveira.nl). De sluitingsdatum voor sollicitaties is 31 maart 2020. Heb je op 3 april 2020 geen uitnodiging van ons ontvangen, dan is de keus niet op jou gevallen.

Let op:

Werving- en selectiebureaus hoeven niet te reageren.

Wie zijn wij?

Prakken d’Oliveira is een Amsterdams advocatenkantoor, gespecialiseerd in mensenrechten. De advocaten van Prakken d’Oliveira zijn gedreven specialisten. Hoogwaardige en innovatieve dienstverlening staat voorop. De secties strafrecht, migratierecht en internationaal recht & mensenrechten  werken nauw met elkaar samen.

Over de functie

Als team assistant bied je secretariële en administratieve ondersteuning aan de advocaten van de sectie migratierecht en bestuursrecht. Je werkt nauw met de advocaten van de sectie samen, je houdt overzicht in een omvangrijke praktijk en je zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. Het is een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving.

Als team assistant beschik je over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal (zowel in woord als geschrift), heb je ruime ervaring met MS-Office en ben je financieel goed onderlegd.

De volgende werkzaamheden vallen binnen de functie:

 • Agendabeheer, planning en bewaken van afspraken en termijnen;
 • Beantwoorden van e-mail en het te woord staan van cliënten (Nederlands en Engels);
 • Dossierbeheer, verwerken en archiveren van in- en uitgaande stukken (digitaal en hard copy);
 • Dictaten uitwerken via een dictafoonsysteem (BigHand);
 • Gereedmaken van (proces)stukken;
 • Bijdragen aan het maandelijkse facturatieproces.

De ideale kandidaat kan / is / heeft:

 • Accuraat;
 • Inzicht in een omvangrijke praktijk;
 • Snel schakelen;
 • Prioriteiten stellen;
 • Financieel goed onderlegd;
 • Proactief.

Wat bieden wij?

Wij bieden een dynamische, informele werkomgeving in een prachtig kantoor, waarin je met gedreven collega’s samenwerkt aan veelal interessante zaken.

Kijk voor meer informatie over ons kantoor verder op deze site.

Contact:

Voldoe je aan bovenstaand profiel en wil je voor ons komen werken? Stuur dan je motivatiebrief, eventuele referenties en curriculum vitae naar Marissa Mogge-Ooms via sollicitaties@prakkendoliveira.nl. De sluitingsdatum voor sollicitaties is 31 maart 2020. Heb je op 3 april 2020 geen uitnodiging van ons ontvangen, dan is de keus niet op jou gevallen.

Let op:

Werving- en selectiebureaus hoeven niet te reageren.

Met trots hebben wij kennis genomen van de recente vermelding van Prakken d'Oliveira in de Chambers Global Ranking 2020. Prakken d'Oliveira werd beloond met een 'band 2' notering in de categorie Business & Human Rights Law: Claimant-Side. We zijn vooral trots op de complimenten die wij van cliënten ontvingen voor de "enourmous commitment" en "outstanding work", evenals de speciale vermelding van Channa Samkalden in de 'Spotlight Table'. De volledige vermelding is hier terug te lezen.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.