Amsterdam, 11 april 2011 - Advocaat Victor Koppe heeft (in samenwerking met zijn kantoorgenoten Marieke van Eik, Tamara Buruma en Marina den Houdijker) op 11 april namens de Liberation Tigers of Tamil Eelam (hierna: LTTE) beroep ingesteld bij het Europese Hof van Justitie. Het beroep is gericht tegen de beslissing van de Raad van de Europese Unie om de LTTE te (her)plaatsen op de Europese terrorisme-lijst.

De LTTE was in de periode tussen 1987 en 2009 verwikkeld in een gewapend conflict met Sri Lanka en vocht voor het recht van zelfbeschikking van de Tamil bevolking. De aanwijzing als terroristische organisatie door de EU heeft de uitoefening van dit recht gefrustreerd, aldus de advocaten. Voorts wordt beargumenteerd dat de beslissing van de Raad gebaseerd is op oude feiten. De LTTE is in het voorjaar van 2009 verslagen door de Sri Lankaanse overheid, de organisatie bestaat daarom niet meer in de hoedanigheid zoals genoemd in de EU beslissing. Ook zou de beslissing onvoldoende onderbouwd zijn en in strijd zijn met de wettelijke procedure omtrent de plaatsing van terroristische organisaties.

De verzoekers willen met deze zaak benadrukken dat de Europese Unie en haar lidstaten zich niet moeten lenen voor overwinnaarsrecht. Wanneer strijdende krachten in een gewapend conflict zich schuldig maken aan overtredingen van het oorlogsrecht, zullen zij verantwoording moeten afleggen volgens het internationale oorlogsrecht. Door terrorismewetgeving op één van de partijen van toepassing te achten wordt de waarheidsvinding en gerechtigheid belemmerd.

Lees hier verder.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.