Advocaten Flip Schüller en Göran Sluiter hebben het Internationaal Strafhof (‘ICC’) verzocht om toestemming om een amicus curiae nota in te dienen inzake de wijze waarop Nederland invulling geeft aan de  asielprocedure van getuigen in de Lubanga zaak voor het ICC en de rol van de ICC-griffier in een lopende nationale procedure. Dit verzoek werd op 15 november jl. toegewezen, hetgeen uitzonderlijk is.

De nota werd op 23 november ingediend. Het schetst de voortgang van de Nederlandse asielprocedure, de rol van de Griffier van het strafhof in de lopende binnenlandse procesvoering, en het gebruik door het gastland van de detentiesituatie om de getuigen de bescherming van de Nederlandse asielwetgeving te ontnemen.  Het wachten is nu op de bijdrage van de Griffier van het strafhof. De verwachting is dat het ICC op korte termijn het recht van getuigen, die door het ICC zijn opgeroepen, om in Nederland asiel aan te vragen zal bevestigen.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.