Amnesty International Nederland, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children International, Nederland hebben vandaag de Nederlandse Staat gedagvaard wegens het sluiten en in stand houden van de EU-Turkijedeal. De organisaties stellen de Staat aansprakelijk voor de schendingen van fundamentele rechten van personen die als gevolg van het sluiten van de deal op 18 maart 2016 vastzaten en -zitten in opvangkampen op de Griekse eilanden in omstandigheden die niet voldoen aan de daarvoor geldende Unierechtelijke minimumnormen. 

Met de deal werd afgesproken dat de asielprocedure van alle personen die vanaf Turkije oversteken naar de Griekse eilanden in de Egeïsche zee op deze eilanden zou worden doorlopen. De deal had tot doel deze aanvragen niet-ontvankelijk te verklaren en alle personen die op de Griekse eilanden aankomen vervolgens terug te sturen naar Turkije.

Al voor het sluiten van de deal waarschuwden diverse partijen, waaronder eiseressen in deze zaak, voor de gevolgen van de deal. Zij wezen erop dat Griekenland niet in staat zou zijn om adequate opvang en asielprocedures te bieden aan de mensen op de eilanden. Ook was voor de Staat duidelijk dat het niet zeker was dat personen teruggestuurd zouden kunnen worden naar Turkije, omdat het daar voor asielzoekers onveilig was. Desondanks zette de Staat zich in voor het sluiten van de deal. 

De opvangkampen op de Griekse eilanden raakten vrijwel direct na het sluiten van de deal overvol. Mensen waren gedwongen te verblijven in onveilige en vervuilde kampen, waar een gebrek bestond aan onderdak, voedsel, medische hulp en sanitaire voorzieningen. Hoewel de Staat van de situatie op de eilanden op de hoogte was, bleef hij de deal steunen en verzette hij zich tegen maatregelen die enige verlichting konden brengen, zoals het overplaatsen van personen naar het Griekse vasteland, zo blijkt uit interne documenten. Ook nu, acht jaar later, is nog sprake van schendingen van fundamentele rechten van personen op de eilanden. Daarnaast dreigen de opvangkampen opnieuw overbevolkt te raken.

De organisaties willen dat de Staat verantwoordelijk wordt gehouden voor de grootschalige schending van fundamentele rechten van personen op de eilanden vanaf 2016, en eisen dat de deal conform internationaal en Europees recht wordt uitgevoerd. Voor zover dit niet mogelijk blijkt, dient de Staat zich uit de deal terug te trekken.

De dagvaarding in deze zaak kunt via >> deze link << vinden. De producties bij deze dagvaarding zijn op verzoek beschikbaar.

Eiseressen worden in deze procedure bijgestaan door Lisa-Marie Komp, Tom de Boer en Marieke van Eik.

opvangkamp Griekse eilanden istock

[Bron: iStock]

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.