Een aantal inwoners van Bonaire heeft samen met Greenpeace Nederland een rechtszaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij klimaatrechtvaardigheid eisen voor Bonaire - wat onderdeel uitmaakt van Nederland - en haar inwoners. 

De eisers vorderen meer bescherming tegen de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire ('adaptatie'). Momenteel wordt Bonaire slechts zeer beperkt beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering, vergeleken met het Europese deel van Nederland. Dit terwijl Bonaire  disproportioneel de gevolgen ondervindt en zal ondervinden van de bedreigingen die klimaatverandering met zich meebrengt. Daarnaast vorderen de eisers dat de Staat meer moet doen om zijn 'fair share' te nemen bij het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen ('mitigatie'). Het huidige beleid en de implementatie daarvan door de Staat is niet in lijn met de verplichtingen die op de Staat rusten onder internationaal klimaatrecht en volgens de toepasselijke mensenrechtelijke normen. De Staat moet zo spoedig mogelijk tot 'net zero' emissies komen.  

De eisers in deze zaak worden bijgestaan door een team onder leiding van advocaten Emiel Jurjens (Prakken d'Oliveira) en Michael Bacon (Kennedy Van der Laan).

Voor meer informatie, zie:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.