Op maandag 22 januari 2024 behandelt het gerechtshof Den Haag het (turbo)spoedappel in het kort geding dat Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum tegen de Nederlandse Staat hebben ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 15 december 2023 (vonnis: Nederlands / Engels).

Oxfam Novib c.s. vorderen in hoger beroep dat de Staat zijn export van F-35 gevechtsvliegtuigonderdelen naar Israël per direct beëindigt, omdat Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen bijdragen aan (dreigende) genocide en grootschalige en ernstige schendingen van het oorlogsrecht in Gaza.  

De organisaties beroepen zich op het algemeen internationaal recht, het Genocideverdrag, de Geneefse Conventies, mensenrechtenverdragen en Europese en Nederlandse wapenexportregels. De Staat heeft een plicht om (dreigende) genocide te voorkomen en daar niet aan bij te dragen. Ook heeft de Staat de plicht om de Geneefse Conventies te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Europese en nationale wapenexportregels verplichten de Staat daarbij ook om wapenexport van F-35 onderdelen naar Israël te staken. Zolang de Staat deze verplichtingen niet nakomt handelt hij onrechtmatig.  

Het vonnis van de rechtbank Den Haag bevat zowel juridische als feitelijke gebreken, reden waarom de organisaties in hoger beroep zijn gegaan bij het gerechtshof Den Haag. In hun Memorie van Grieven hebben de organisaties dit uitgebreid onderbouwd. 

De zitting bij het gerechtshof Den Haag is openbaar en zal mogelijk ook digitaal toegankelijk zijn via een livestream. Dit nieuwsbericht zal worden geüpdatet met de link naar een livestream indien en zodra die beschikbaar is. 

Datum: maandag 22 januari 2024 

Aanvang: 09:30 uur 

Gerecht: Gerechtshof Den Haag 

Adres: Prins Clauslaan 60 in Den Haag (2595 AJ)

De organisaties worden (ook) in hoger beroep bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Thomas van der Sommen

PICRYL Media 8432f8 1024.jpg

[Bron: R. Sullivan, 'Two Israeli F-35 "Adirs", Israel' (via Picryl Media)]

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.