Vandaag zijn Eva Bezem en Barbara van Straaten toegetreden tot de coöperatie van Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers. Eva en Barbara zijn al geruime tijd aan ons kantoor verbonden en wij zijn bijzonder blij en trots dat zij hun carrière als partner bij ons kantoor zullen vervolgen. Eva en Barbara zullen in hun rol als partner hun bestaande praktijken blijven voeren en verder uitbreiden, en daarnaast nauw betrokken worden bij de ontwikkelingen van ons kantoor. 

Barbara van Straaten

Barbara van Straaten werd in 2014 beëdigd en is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Prakken d'Oliveira. Daarvoor werkte zij bij Allen & Overy LLP (nu A&O Sherman). Bij Prakken d'Oliveira werkt zij als strafrechtadvocaat met een bijzondere focus op het terrein van business & human rights. Barbara behandelt onder andere zaken die raken aan het internationaal strafrecht, uit- en overleveringszaken en het bijzonder strafrecht. Barbara is daarnaast gespecialiseerd in slachtofferbijstand in de breedste zin van het woord. Zij begeleidt onder andere (rechts)personen bij het doen van aangifte en staat daarnaast regelmatig slachtoffers bij van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.Barbara begeleidde onder andere de aangifte en artikel 12 Sv procedure van drie NGO's tegen Royal Dutch Shell voor vermeende corruptie rondom het Nigeriaanse olieveld OPL245. Ook staat zij Bill Browder bij in de aangiftes die hij deed naar aanleiding van de zogenaamde Magnitsky-case, een zaak die draait om een groot Russisch witwasnetwerk dat is blootgelegd door advocaat Sergej Magnitsky die daarna werd gearresteerd en overleed in gevangenschap. Recent deed zij namens Rtl-journalist Jeroen Akkermans en de weduwe van cameraman Stan Storimans aangifte van oorlogsmisdrijven, naar aanleiding van de dood van Stan Storimans in Georgië in 2008. In haar rol als partner zal zij haar bestaande praktijk voortzetten en verder verdiepen. Daarnaast zal zij samen met strafrechtpartner Tamara Buruma het strafrechtteam leiden. 

Eva Bezem

Eva Bezem is advocaat sinds 2012 en specialiseert zich in het migratierecht, met zowel zakelijke als particuliere cliënten. Zij is vooral bekend als expert in gezinshereniging in brede zin, maar ook op het gebied van arbeidsmigratie, Unierecht, inburgering, en nationaliteitsrecht.

Eva is onder andere bekend vanwege haar strijd voor de rechtspositie van Surinaamse oud-Nederlanders. Ook staat zij veel kunstenaars en startups bij in haar praktijk. En zij heeft vele gezinnen geholpen doorheen de jaren, soms na lang procederen, om weer herenigd te worden in Nederland. Zij geeft regelmatig cursussen aan o.a. advocaten en mensenrechtenorganisaties en is een veelgevraagd spreker op nationale en internationale conferenties.

Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt en les gegeven in het internationaal en Europees recht aan Tilburg University. Ook werkte ze bij twee andere advocatenkantoren voordat zij zich in 2019 aansloot bij Prakken d'Oliveira.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.