Vrijdag is namens de ouders van Sammy Baker bij het parket Amsterdam een aangifte ingediend tegen de politieagenten die betrokken waren bij de dood van Sammy op 13 augustus 2020.

Op 13 augustus 2020 werd Sammy Baker doodgeschoten door de Amsterdamse politie. Sammy, een Duitse man van kleur, was een influencer op Instagram. Hij was in Amsterdam om zijn verjaardag te vieren en raakte in een psychose na wietgebruik, waarna hij zoekraakte.

De moeder van Sammy rijdt vanuit Duitsland naar Amsterdam om Sammy te zoeken. Op 13 augustus 2020 treffen zijn moeder en een van zijn vrienden Sammy op straat aan in Amsterdam-West. Als de politie Sammy signaleert, rent Sammy weg en zet de politie de achtervolging in. De achtervolging eindigt in een binnentuin, waar Sammy klem zit tussen een groot hek en zes gewapende agenten. Sammy is niet gewapend, maar draagt een (klein) zakmes bij zich dat hij tegen zijn eigen hals houdt. Een kwartier later is Sammy doodgeschoten door de politie. De politiechef van Amsterdam stelde in de media dat Sammy met een mes in zijn vest was gestoken. Dat bleek aantoonbaar onjuist

In de aangifte verwijzen cliënten naar het onderzoek van Britse onderzoekers van

Forensic Architecture (FA). FA heeft een reconstructie gemaakt van de laatste minuten voordat de politie Sammy doodschoot. Deze reconstructie was eind 2023 te zien bij Argos. FA komt tot drie belangrijke conclusies:

1. Voordat Sammy doodgeschoten werd lag hij op zijn rug, met zijn onderrug op de grond en schouders op de grond en zijn benen boven zijn middel;

2. De eerder door de agenten afgelegde getuigenverklaringen komen niet overeen met het videobewijs;

3. Nu Sammy op zijn rug lag, met zijn benen boven zijn middel, in de momenten voorafgaand aan zijn dood, konden de betrokken politieagenten zich gemakkelijk aan de situatie onttrekken door een stap naar achter te doen.

Art. 2 EVRM verplicht de staat passende maatregelen te nemen ter bescherming van het leven van hen die onder zijn rechtsmacht vallen. Art. 2 EVRM bevat daarnaast een procedurele verplichting een doeltreffend onderzoek in te stellen naar vermeende schendingen van deze bepalingen. Het is inmiddels meer dan drie jaar geleden dat cliënten hun zoon zijn verloren. Desondanks zijn de belangrijkste vragen naar de toedracht van zijn overlijden nog steeds niet door het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche beantwoord en is het onderzoek op verschillende punten onvolledig geweest (zo is bijvoorbeeld geen buurtonderzoek verricht). Cliënten hebben daarom zelf deskundigen ingeschakeld om onderzoek te doen. Dit onderzoek bevestigt dat rondom de dood van Sammy grote fouten zijn gemaakt door de politie. Uit dit onderzoek blijkt ondubbelzinnig dat Sammy geen onmiddellijk en dreigend gevaar opleverde voor de politieagenten. De agenten komt dan ook geen geslaagd beroep op noodweer(exces) toe.

Voorts wijzen cliënten in de aangifte op drie andere deskundigenrapporten waarin twee ervaren politiedeskundigen (prof. Feltes en dr. Timmer) en een psychiater (Van Reijsen) stevige kritiek uiten op het politieoptreden in de zaak-Sammy Baker.

Cliënten willen dat de betrokken agenten strafrechtelijk verantwoording afleggen voor het doodschieten van Sammy. Daarnaast willen cliënten voorkomen dat mensen die in psychische nood verkeren in de toekomst opnieuw door het optreden van de politie komen te overlijden. Dit hopen zij mede door het doen van deze aangifte te bewerkstelligen. Zij lijden nog elke dag onder het gemis van Sammy en moeten dit verlies de rest van hun leven dragen.

Cliënten verzoeken het Openbaar Ministerie de aangifte in behandeling te laten nemen door een ander parket dan het arrondissementsparket Amsterdam. Daarnaast verzoeken cliënten dit andere parket een nieuw opsporingsonderzoek te laten uitvoeren en de vorige beslissing van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging over te gaan te heroverwegen.

Cliënten worden in deze zaak vertegenwoordigd door advocaten Richard Korver en Frederieke Dölle en bijgestaan door Controle Alt Delete.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.