Uit doorrekeningen van Greenpeace blijkt dat de stikstofaanpak van het kabinet nog steeds ernstig tekort schiet. Greenpeace eist dat met spoed een pakket met bewezen effectieve maatregelen wordt vastgesteld waarmee de stikstofuitstoot voor eind 2025 gegarandeerd drastisch naar beneden gaat. Als het Kabinet hier geen gehoor aan geeft, zal Greenpeace Nederland een rechtszaak starten.

Lees hier het persbericht van Greenpeace. 

Het FD publiceerde gisteren over deze zaak:

Greenpeace wordt in deze zaak bijgestaan door advocate Bondine Kloostra

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.