Op donderdag 23 maart 2023 waren Lies Vissers en Joke de Smit, twee vrouwen die als kind slachtoffers werden van dwangarbeid in residentiele instellingen van de Goede Herder-congregatie, samen met advocate Liesbeth Zegveld te gast bij talkshow Khalid en Sophie (BNN/VARA).  

  • De aankondiging van het item vindt u hier
  • De aflevering is hier terug te kijken (vanaf tijdcode 04:19)

Eerdere berichten

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.