De rechtbank Den Haag schorste vandaag twee vergunningen voor boren naar gas op de Noordzee. De effecten van stikstof van het project zijn volgens de voorzieningenrechter onvoldoende beoordeeld. 

Deutsche Umwelthilfe, het Duitse Waddeneiland Borkum, Burgerinitiatief Saubere Luft uit Emden en Mobilisation verzetten zich tegen de gaswinning. Boren naar gas is in het licht van de klimaatverandering in strijd met Europees beschermde mensenrechten. De boringen zorgen verder voor aantasting van de zeebodem met voor de biodiversiteit zeer belangrijke Riffen van open zee. De gasboringen gaan bovendien gepaard met lozing van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in zee en uitstoot van stikstof, SO2 en met het affakelen van gas.

Een zitting in de bodemzaak over de vergunningen voor gasboring zal eind september bij de rechtbank Den Haag worden gehouden.

De zaak wordt behandeld door mr. Bondine Kloostra

Het persbericht van Deutsche Umwelthilfe vindt u hier. Ook de Volkskrant en het FD hebben aandacht aan de uitspraak besteed.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.