De rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat er sprake is van ongeoorloofd onderscheid doordat een non-binaire genderidentiteit niet geregistreerd kan worden.

De rechtbank erkent ook dat het invoeren van een derde gendermogelijkheid, waarmee een non-binaire genderidentiteit daadwerkelijk juridisch wordt erkend en doorgevoerd, verdergaat dan het zetten van een ‘X’ op de geboorteakte. Omdat het gaat om een complexe wetgevingsoperatie, wordt echter geoordeeld dat de Staat op dit moment nog niet veroordeeld kan worden om binnen een bepaalde termijn een wettelijke regeling tot stand te brengen. Wel merkt de rechtbank expliciet op dat het argument van de Staat dat het een wetgevingsoperatie is een beperkte geldigheidsduur kent.Met deze uitspraak staat dus vast dat de Staat een derde gendermogelijkheid moet erkennen en doorvoeren. De Staat krijgt van de rechtbank de tijd om dat ook daadwerkelijk te doen.

Senn van Beek werd in deze zaak bijgestaan door Elles ten Vergert

Een link naar de uitspraak vindt u hier:  Rechtbank Den Haag 18 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15524

 

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.