"De gemeente Amsterdam en daklozenorganisaties in de stad maakten zich afgelopen weken  zorgen over wat er gaat gebeuren met de zogenoemde derdelanders uit Oekraïne, wier opvang op 4 september zou stoppen, omdat er misbruik gemaakt wordt van de opvangsregeling voor Oekraïners." 

Ulli d'Oliveira schreef over dit onderwerp een opiniestuk waarin hij pleit voor een ruimhartig, menselijk beleid. 

Het stuk verscheen op 9 september 2023 in het Parool en beschikbaar via deze link.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.