Vandaag is Krit Zeegers begonnen als advocaat bij de strafrechtsectie van Prakken d'Oliveira. Krit is een ervaren strafrechtadvocaat: eerder werkte hij bij Allen&Overy LLP en Jebbink Soeteman Advocaten. Krit heeft veel ervaring op het gebied van fraude, witwassen en commune delicten. Daarnaast heeft hij in het verleden vaak actievoerders bijgestaan en daarom veel expertise op het gebied van het demonstratierecht en de Wet Openbare Manifestaties. Ook treedt hij geregeld op namens slachtoffers in strafzaken. Naast zijn bredere strafpraktijk zal Krit zich bij Prakken d'Oliveira vooral gaan bezig houden met bijstand aan activisten, slachtoffers en discriminatiezaken.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.