De organisaties Oxfam Novib, Amnesty International, PAX en The Rights Forum bereiden een kort geding voor tegen de Nederlandse Staat wegens de levering door Nederland van onderdelen van F35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Betoogd zal worden dat Nederland hierdoor bijdraagt aan grootschalige en ernstige schendingen van het oorlogsrecht door Israël in Gaza.

Zie voor meer informatie over de zaak de persberichten van Oxfam Novib (hier), Amnesty International (hier) en The Rights Forum (hier).

De organisaties worden in deze kwestie bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Thomas van der Sommen

Achtergrond

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.