De beschermde natuur in Nederland gaat steeds verder achteruit door teveel stikstofdepositie. De meest recente ecologische rapporten laten zien dat de stikstofdepositie in Nederland drastisch naar beneden moet om te voorkomen dat habitats en leefgebieden in Nederland onherstelbaar verslechteren. Voor de meest kwetsbare natuur moet dat volgens de deskundigen al voor 2025 gebeuren, voor andere kwetsbare natuur is dat in 2030. Nederland beschermt de natuur onvoldoende en schendt daarmee het verslechteringsverbod waar hij zich volgens Europese wet- en regelgeving aan dient te houden. Greenpeace vordert daarom dat Nederland zich daar wel aan houdt, en in zijn beleid opneemt dat de stikstofdepositie drastisch en tijdig omlaag wordt gebracht.  

De zaak is in behandeling bij advocaten Bondine Kloostra en Brechtje Vossenberg

In de media:

Het persbericht van Greenpeace over deze zaak vindt u hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.