Vandaag hebben Global Witness en Bureau Clara Wichmann gezamenlijk een verzoekschrift ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens tegen Meta (voorheen Facebook). Zij verzoeken het College te onderzoeken of Meta met haar advertentiealgoritme een verboden onderscheid maakt op grond van geslacht en leeftijd.

Meta gebruikt een advertentiealgoritme om te bepalen welke gebruikers bepaalde advertenties te zien krijgen, maar hoe dit algoritme functioneert is niet openbaar. Dit besluitvormingsproces wordt dan ook als een zogenaamde ‘black-box’ omschreven. Uit onderzoek van Global Witness volgt dat er sterke aanwijzingen zijn dat het advertentiealgoritme van Meta onderscheid maakt op basis van geslacht bij het tonen van vacatures aan Facebookgebruikers. Zo worden advertenties met vacatures voor bepaalde beroepen vrijwel uitsluitend aan mannen dan wel vrouwen getoond. Ter illustratie: vacatures voor receptionisten werden in 97% van de gevallen aan vrouwen getoond en vacatures voor monteurs voor 96% aan mannen. Global Witness en Bureau Clara Wichmann betogen dat hierdoor genderongelijkheid op de arbeidsmarkt in stand wordt gehouden en mogelijk zelfs verstrekt.

Het persbericht van Global Witness vindt u hier en het persbericht van Bureau Clara Wichmann hier. Ook CNN heeft aandacht besteed aan de discriminatieklacht.

Global Witness en Bureau Clara Wichmann worden bijgestaan door advocaten Brechtje Vossenberg en Thomas van der Sommen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.