Voor Stichting De Faunabescherming is aangifte gedaan bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie wegens opzettelijke verstoring en het doden van een strikt beschermde wolf. De feiten zoals die uit berichten in de media blijken, wijzen erop dat meerdere strafbare feiten zijn gepleegd. Naar het oordeel van De Faunabescherming is het aanvallen en doden van de wolf niet alleen buitenproportioneel, de situatie gaf daarvoor geen aanleiding en alle protocollen en regels die in acht hadden moeten worden genomen, zijn niet gevolgd. 

De Faunabescherming neemt de zaak hoog op en heeft het Functioneel Parket verzocht de aangifte op te nemen en de toedracht van de zaak te onderzoeken. De wolf is niet vogelvrij, de wolf is een inheemse soort die strikt beschermd wordt door de wet. 

De zaak is in behandeling bij advocate Bondine Kloostra.

Zie voor het persbericht van De Faunabescherming:
https://www.faunabescherming.nl/wolf-in-wapse-faunabescherming-doet-aangifte/

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.