Vandaag heeft World Animal Protection een handhavingsverzoek ingediend om ervoor te zorgen dat 8 tuimelaars, 2 walrussen en 2 zeeleeuwen niet naar een attractiepark in het zuiden van China verhuizen.  Het attractiepark in kwestie, 'Ocean Paradise' is niet geschikt om de dieren te verzorgen en te huisvesten.  Het park voldoet niet aan de minimumeisen voor dierenwelzijn.

Lees het persbericht van World Animal Protection hier.

World Animal Protection wordt in deze zaak bijgestaan door mr. Bondine Kloostra

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.