Het Gerechtshof Den Haag heeft vandaag een Syrische man vrijgesproken van het plegen van een oorlogsmisdrijf. Er was niet voldaan aan de vereisten voor dit misdrijf, met name niet de vereiste ernst. Het hof heeft cliënt wel veroordeeld voor deelname aan Ahrar al Sham tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden. Hij werd bijgestaan door Tamara Buruma en Goran Sluiter. Meer informatie volgt. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.